Tillbaka till Radio-Shopen hemsida       Ruotsinsuomalainen-tidning       Alkuajatus hemsida på svenska

Ruotsinsuomalainens veckobilaga, nr. 22, torsdagen den 29.5.2014

Alkuajatus - Livets lilla handbok förändrade allt

Det jag hade läst fram till januari 2013 hade till sin påverkan trots allt bara varit sandkorn i havet, upptäckte jag när jag fick det år 2010 publicerade verket "Alkuajatus - Livets lilla handbok" i handen. Tidigare kunde jag inte ens ha föreställt mig att någon från denna värld skulle kunna förstå och inse en verklighet som är så oerhört viktig för vårt äkta liv, och av det han insett kunna skapa så klargjord, ordnad och lättförståelig text.

 

Hannu:
Alkuajatus
Urtanken
LIVETS LILLA HANDBOK
280 s.
ISBN 9789524983747

Den undertecknade, Kari Immonen, har bl.a. läst världens största självbiografiska bokserie, Kalle Päätalos Iijoki-serie, (närmare 18.000 sidor) 12 gånger.

Alkuajatus är det enda i sitt slag i världen, någonsin. Den är född ur 22 års fördjupande med ofattbar säkerhet, medvetenhet och fokus i saken. Personen bakom verket, Hannu, är en matematiskt mycket begåvad man - men mycket viktigare är att han förutom intelligens har så mycket visdom! För att nämna en liten skillnad mellan intelligens och visdom; visdom kan inte läras och visdom är till nytta för hela mänskligheten.

Inte någonsin någonstans har något gjort ett så stort intryck på mig som den här boken; den har öppnat en helt ny, förunderlig och verklig värld för mig, och det tidigare helt tomma och innehållslösa livet, som inte erbjöd äkta och bestående tillfredsställelse, hade fått en helt ny och orubblig grund - och om någon skulle fråga mig idag hur länge jag har levt på riktigt, skulle mitt svar vara: 15-16 månader; tillagt förstås den verklighet jag hade upplevt som barn, i början av mitt liv.

Det bestående, obeskrivliga inre tillståndet som en efter att ha fördjupat sig ordentligt når, kan inte beskrivas med ord. Det nådda tillståndet försvinner inte heller, utan klättrar ständigt uppåt, likt en uppåtgående våg.

Hittils har jag läst Alkuajatus (och även tilläggsmaterialet) d.v.s. fördjupat mig i egen ro 10 gånger (Notera att fördjupning inte är att skumma igenom texten ytligt och inte heller att tillämpa tidigare uppfattningar när man ska förstå det lästa!). När jag läser får jag känslan av att boken skulle vara framför mig för första gången.

Boken ger en inte färdiga svar på frågor, utan den som söker hittar svaren själv inom sig själv. Hittandet sker genom att man förstår fullständigt vad saken är och efter det föds insikten - och då ser man saken fullständigt klart. En insikt som ger äkta lyft, och den fina känsla som följer, kan på ett äkta sätt nås endast till den grad och på det djup som man är ärlig mot sig själv. Av denna anledning har troligtvis inte någon hittils lyckats nå sin inre verklighet på nivån där den i enlighet med hans eget syfte ursprungligen var. Och en annan sak som också har hindrat oss från att nå den egna sanningsnivån, är att vi försöker nå det äkta jaget med en lögn under armen, d.v.s. med oärlighet mot Jaget. Med andra ord ska vi inte råka lura oss själva. Ett citat från boken: "en lögn börjar alltid med oärlighet mot en själv."

Från min sida har det alltid, när jag har jobbat på Radio Shopen (-76), varit lätt att fort skapa en nära och öppen kontakt med människor. Allteftersom Alkuajatus har öppnat sig för mig, blev den omgivande världens människor helt plötsligt väldigt nära mig, helt oavsett vilka de var, den utanförskap som jag tidigare känt försvann och istället kom det som en fantastisk känsla av kontakt med allt omgivande, d.v.s. jag upplevde alla människor och allt levande väldigt nära, som en medvetenhet (sommaren 2013). Denna känsla har inte försvunnit, istället har den blivit en vardag för mig. Jag önskar er allt gott och låt oss börja leva.

KARI IMMONEN
FRÅN RADIO SHOPEN
DEN SMALARE KILLEN