Tillbaka till första sidan

Från vilsenhet till klarhet

Har du i dina nära människorelationer sprungit in i en vägg, i upplevelser som känns oförklarliga men som får dig att må dåligt och skapar rädslor, vars förverkligande du inte på något sätt kan förhindra med ditt eget beteende eller din person? De bara fortsätter med ökande kraft och växer till proportioner som ser ut att vara utom kontroll?

Har du upplevt en känsla som skapar ångest i din omgivning p.g.a. konstanta hotbilder och människors huvudlösa och omänskliga handlingar mot andra mänskliga varelser, och även för handlingar mot moder natur, vars misshandel inte verkar ha ett slut?

Jag har själv upplevt allt detta och varit medveten om det på min egen nivå, men jag har också upplevt att jag tidigare inte kunnat definiera vad det är och framförallt vad det beror på, d.v.s. jag har inte kunnat få svar och därför klarhet i problemet som orsakar smärtan.

Inte förrän nu förstår jag och inser, efter att ha fördjupat mig ordentligt i Alkuajatus med alla dess komplement (den 12:e gången pågår), varför jag har upplevt denna smärta som skapats av rädslor och av att jag har mått dåligt.

Dessutom förstår jag vad jag har förlorat under dessa 35 år, som har runnit ut i sanden och som jag egentligen inte har levt, och det endast för att det inte någonstans i denna värld och inte någonstans under resans gång har funnits vettiga skyltar som kunnat visa en riktning jag kan gå i.

Utan Alkuajatus vägledning skulle jag inte vara här och nu och skriva dessa ord, det skulle ha varit en total omöjlighet.

Inte förrän jag förstod och insåg (d.v.s. att jag kunde definiera vad som är vad) vilken enkla och enda anledning allt detta berodde på, upphörde alla (läs: ovillkorligen alla) tankar, som tidigare fick mig att må dåligt och skapade andliga smärtor och rädslor, att rubba mig på något sätt i någon riktning; inga hot kunde längre påverka mig ens det minsta.

Det här stabila känslotillståndet som jag har nått, och som helt och hållet möjliggjordes av Alkuajatus, har inte rört sig i någon riktning sedan dess - det har blivit en vardag för mig och baserat på det är det bra att fortsätta till nästa mål i livet.

Därför blev jag särskilt nöjd när jag fick veta att det i Finland påbörjas kurser för handledare till Insiktskvällarna, och inom en snar framtid även i Sverige.

Med höstliga hälsningar önskar jag att alla som läser denna text får samma livskvalitetshöjande spark av Alkuajatus som jag själv har fått "i baken".

Alkuajatus är en bra väg att sakta men säkert och steg för steg närma sig de svar som man själv söker.


Kari Immonen
Telefon: +46 (0)73-663 57 89
Skype: kimmonen1
E-post: info(a)radioshopen.com


Tillbaka till första sidan


Karis kolumner:

2015-06-23
En berörande vindpust om frihet

2015-06-22
Låter det bekant och känner du igen erfarenheten?

2014-10-24
Från vilsenhet till klarhet

2014-06-24
På väg att hitta jaget

2014-05-29
Ruotsinsuomalainen-tidning:
Alkuajatus, Livets lilla handbok förändrade allt