Tillbaka till första sidan

Låter det bekant och känner du igen erfarenheten?

De flesta av oss har vid någon tidpunkt i sitt liv stannat upp deprimerade eller desperata för att undra över den fråga som har dykt upp i vår medvetenhet och krävt svar, den fråga som lyder, vad är det för fel på mig egentligen?

Då funderar vi på varför den skepnaden av kärlek som vi har lärt oss inte riktigt fungerar i verkligheten? Varför förvandlades den fina känsla i början av förhållandet till känslan av mekaniskt upprepande? Varje veckodag har blivit som en vardag. Varje dag är som en måndagmorgon och känns även så.

Efter att ha upplevt och obsverat detta, dök det i mitt sinne upp en väldigt viktig fråga som krävde ett objektivt och sant svar: Varför?

Varför ska det vara och måste var på det här sättet? Ska kärleken förverkligas på det här sättet och har dess naturliga syfte varit att vara så smärtsamt, eller att dess följder i dess olika former så smärtsamma att leva med?

Efter att ha fördjupat mig i boken ”Kärlek: Närhet och brustna hjärtan?” ordentligt, började jag med bokes guidning få en klar insikt, ett svar ur mitt eget inre, att det hade ju aldrig behövt vara så här.

Vår oförmåga till något så fantastiskt och unikt som kärleken, upplevelsen av den och att kunna ta emot den, beror på en enda och en väldigt enkel sak!

Här är ett citat direkt ur Alkuajatus: ”När något presenterat är sant, är det funktionellt, och när det förstås, är det enkelt och klart.”

Bokes författare Hannu har återigen insett och med hjälp av sin unika ärlighet mot sig själv och starka vilja djuplodad saker på ett sånt djup, att jag måste ännu en gång stanna upp och fråga: Är dessa insikter, som är perfekt ordnade i förståelig text, d.v.s . i begränsad form, alls födda i den har begränsade existensens värld, samt hur har detta öerhörda arbete överhuvudtaget varit möjligt att förverkligas?

I boken ”Kärlek: Närhet och brustna hjärtan?” talas det också om äkta kärlek, inte den lärda kärleken som grundar sig på fantasier, eller den ”sexistiska Hollywood-kärleken” som man når om man har tur.

Alla möjliga slags auktoriteter, vetenskapliga experter, filmdirektörer och kända poeter sprider föreställningar om själv upplevda förhållanden, men särskilt vad de hört av andra, och kallar det kärlek.

Det endast för att på ett eller annat sätt kunna utnyttja vilseledda människor till att söka sådant som inte existerar och sådant som är fel, d.v.s. fantasi-kärlek, och till råga på allt på en plats som inte finns.

De som söker kärlek på det här sättet, söker det förgäves, då den prins- och prinsessa världen de drömmer om inte existerar i naturen, det existerar endast skapade föreställningar.

Ändå söker vi och vill vi alla nå, beroende på vårt naturliga och ursprungliga tillstånd, äkta kärlek, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Den sak vi i själva verket söker efter är andlig närhet. Det hade bara inte någon fram till april 2015 kunnat definiera i den här världen. Med andra ord, ingen hade kunnat skilja agnarna från vetet eller det sanna från det påhittade. Även med tanke på detta är det här verket något helt obeskrivligt fantastiskt och oersättligt banbrytande.

Vår värld, som ägnar sig åt maktspel, vill av många orsaker inte berätta för oss vad som är sant. Dess grundläggande idé är att utnyttja och underställa andra. Av rädsla för att förlora sin makt vill den inte berätta något annat än sina egna sanningar, d.v.s. lögner, då andra kan härskas endast genom att ljuga.

Vi har under årtusenden, med makthavarnas villiga stöd, från barnsben blivit lärda att tro på dessa felaktiga (läs: lögnaktiga) uppfattningar.

Därför har dessa lögnaktiga uppfattningar förflyttats från generation till generation i våra kulturer, om någon inte helt exceptionellt lyckats bryta denna kedja av fel. Den kan ifrågasättas genom att öppet börja ifrågasätta de ”sanningar” som vi erbjuds, d.v.s. genom att börja observera saken grundligt och utan förutfattade meningar, och ärligt mot sig själv, utan att utesluta någon vetskap och utan att vara rädd för någon tanke som dyker upp i sinnet.

Av denna anledning kommer kanske även du, käre läsare av denna kolumn, efter att ordentligt, öppet och ärligt ha fördjupat dig i Alkuajatus kärleksbok, uppleva samma känsla som jag själv upplevde: ”Varför har inte hela mänskligheten kunnat få denna bok redan för generationer sedan, denna guide som beskriver det som är sant?”

Bristen på en sådan här vägvisare har orsakat oerhörd och onödig smärta för mänskligheten, och framförallt den av egna val beroende oförmågan till att uppleva och ge den finaste av de saker som människan har, nämnligen ÄKTA KÄRLEK.

Ett citat ur boken Kärlek: ”Närhet är lögnfrihetens d.v.s. sanningens naturliga tillstånd, och avståndet föds ur lögnaktigheten. Lögnaktighet existerar inte av sig själv, det skapas, d.v.s. det är artificiellt, inte naturligt. Avsaknad av kärlek är alltså en skapelse som är uppbyggd av lögner. Kärlek är inte alls en skapelse, utan det är närhet som vi har förlorat. Därför är kärlekens uttryck i parförhållandet beroende av parternas lögnfrihet.”

Detta sanna svar är uppnåeligt för de som på ett äkta sätt vill nå det med hjälp av denna bok. När jag personligen insåg detta svar, d.v.s. när jag såg saken helt klart, började en obeskrivlig och klar känsla att sprida sig i det jag upplever – man skulle kunna säga att min medvetenhet på ett ögonblick spred sig till att uppfatta medvetenhet bakom tänkandet.

Låt oss alltså inte sluta med att bry oss om varandra, då att bry sig om är människan naturliga och ursprungliga känsla mot andra varelser; äkta och ursprunglig omtanke är lögnfrihet, d.v.s. ärlighet mot sig själv.

Det som förverkligar i oss i dess ursprungliga och naturliga form, är gott, och det som förverkligas i oss och orsakar dåligt mående, är artificiell skapelse, d.v.s. sådant som vi har lärt oss och kopierat utifrån in i vårt sinne, inte ursprungligt, och som därför är mer eller mindre onaturligt.

Jag välkomnar alla frågor gällande livet.

Sommarhälsningar!


Kari Immonen
Telefon: +46 (0)73-663 57 89
Skype: kimmonen1
E-post: info(a)radioshopen.com


Tillbaka till första sidan


Karis kolumner:

2015-06-23
En berörande vindpust om frihet

2015-06-22
Låter det bekant och känner du igen erfarenheten?

2014-10-24
Från vilsenhet till klarhet

2014-06-24
På väg att hitta jaget

2014-05-29
Ruotsinsuomalainen-tidning:
Alkuajatus, Livets lilla handbok förändrade allt