Tillbaka till första sidan

En berörande vindpust om frihet

Min erfarenhet av nyhetsboken ”Rapport från en fri värld” var för mig som en befriande vindpust om något som jag själv har upplevt under min uppväxt, och något som jag skulle vilja blev förverligat i den tid vi lever i nu. Det har dock varit mer som en aning om minnesbild och så långt från normalt tänkande och medvetenhet att jag inte kunde begripa att det var verklighet, eller att sådant överhuvudtaget kunde existera på riktigt. Och ni kan vara säkra på att jag som vuxen inte har berättat ett ord om det till någon, inte ens till mina allra närmaste.

När jag under våren 2015 hade talat med andra som fördjupat sig i boken, fick jag höra att de hade nästan likadana erfarenheter. Jag fick också höra att även de andra hade varit tysta om det, och nästan ordagrant av samma anledning. Inte heller de hade velat höra den kvävande kritik och nedvärdering som kan förväntas av en omgivning som inte vet något.

När det gäller mig, speciellt som barn, ledde mina försök att berätta om mina inre upplevelser som bäst till fysiska följder – d.v.s. jag fick ett kok stryk av de större eller mer uppskattade, ett par tre år äldre pojkarna, och även en del äldre flickor agerade som dessa pojkars ”ja-sägare”.

Redan då dök frågan upp i mitt sinne att är dessa underställare rädda för att förlora sin makt i det riket de hade skapat.

Genast när jag hade bekantat mig med ”Rapport från en fri värld” –boken, dök det utan att jag behövde tänka upp i sinnet att i den här boken beskrivs ju precis likadana erfarenheter om likadana saker som jag själv hade, d.v.s. hur en fr värld är – och det är ju en värld där det inte existerar någon slags makt gällande någon sak. Alltså ingen makt där storlek, ålder, uppskattning eller tanke bestämmer hackordningen, d.v.s. den ojämnlika makthierarkin. För att låna en mening ur bibeln, där de troende ges regeln: ”Kvinnor ska tiga vid sammankomsterna!”. Som stöd för detta påstående som erbjuds som livsråd och verklighet konstateras att det är ingen mindre än självaste Gud som ligger bakom. Tidigare var även svärdet populärt och kanske används knytnäven fortfarande till att tvinga.

Jag rekommenderar varmt Rapport-boken med hela min medvetenhet till alla som fortfarande på rikting bryr sig om andra, och inte går med på att svälja allt som erbjuds utifrån och som orsakar förvirring och dåligt mående. Ingen vetskap ska avvisas, men ingen vetskap ska tros på. För att hitta sann vetskap, behöver man observera den inom sig ända tills man förstår den helt och ser med egna ögon vad den är. Därefter inser man vetskapen, d.v.s. ser saken helt klart. Det är alltså frågan om att personligen se saken.

Jag önskar alla givande lässtunder som öppnar upp medvetenheten. När ni vill prata om saker, ta kontakt!


Kari Immonen
Telefon: +46 (0)73-663 57 89
Skype: kimmonen1
E-post: info(a)radioshopen.com


Tillbaka till första sidan


Karis kolumner:

2015-06-23
En berörande vindpust om frihet

2015-06-22
Låter det bekant och känner du igen erfarenheten?

2014-10-24
Från vilsenhet till klarhet

2014-06-24
På väg att hitta jaget

2014-05-29
Ruotsinsuomalainen-tidning:
Alkuajatus, Livets lilla handbok förändrade allt